Skräddarsydda IT-lösningar för ditt företag!

Personal och kontaktuppgifter

Namn

Befattning

Magnus Karlsson

VD

070-618 81 30

magnus@itsystem.se

Anna Hultmark

Ekonomi/Försäljning

0247-64464

anna@itsystem.se

Eric Westin

Tekniker/Försäljning

0247-64462

eric@itsystem.se

Tommy Utbys

Tekniker/Försäljning

0247-64466

tommy@itsystem.se

Hans Eriksson

Tekniker/Försäljning

0247-64468

hans@itsystem.se

Simon Jones

Tekniker/Försäljning

0247-64465

simon@itsystem.se

Anders Wigström

Tekniker/Försäljning

0247-64467

anders@itsystem.se

Jonas Karlsson

Systemutveckling/Integration

070-990 03 35

jonas@itsystem.se

Micael Lysén-Häll

Systemutveckling/Integration

070-618 81 66

micael@itsystem.se

Kristoffer Aspén

Systemutveckling/Integration

070-552 62 36

kristoffer@itsystem.se

Fredrik Backlund

Systemutveckling/Integration

070-369 12 23

fredrik@itsystem.se

IT System i Dalarna - Sveagatan 17 - 79330 Leksand - 0247-12200 info@itsystem.se

Copyright © 2015 IT-System, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies