Skräddarsydda IT-lösningar för ditt företag!

Fjärrhjälp

Behandling av personuppgifter

Genom användningen av verktyget för fjärrhjälp samtycker du till att vi kan komma läsa och ta del av sådana personuppgifter som du uppvisar genom verktygets access till din dator. Du rekommenderas att avsluta de program och dölja de uppgifter som du inte vill uppvisa före du klickar på någon av länkarna till verktyget för fjärrhjälp som ger access till din dator. Det är nödvändigt för oss att läsa vissa personuppgifter som vi kan komma att få del av genom verktyget för fjärrhjälps access till din dator för att fullgöra vårt avtal med dig om hjälp av olika datorrelaterade problem. Vi sparar inte sådana uppgifter som vi kan komma att få del av genom verktyget för fjärrhjälps access till din dator.
Vi åtar oss att behandla eventuella personuppgifter enligt ovan angivet med den sekretess som framgår av dokumentet behandling av personuppgifter. Länk till dokumentet

IT System i Dalarna - Sveagatan 17 - 79330 Leksand - 0247-12200 info@itsystem.se

Copyright © 2015 IT-System, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies